Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Avgifter och taxor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ibland måste vi ta ut taxor och avgifter för att kunna finansiera vissa typer av verksamheter eller aktiviteter. 

Varje år finansieras helt eller delar av:

  • förskolor,
  • kulturskolor, 
  • äldreboende och 
  • sportplatser.

De finansieras med ett par hundra miljoner kronor med hjälp av taxor och avgifter.

Avgifter betalas även vid bland annat miljö- och livsmedelskontroller eller inom bygglovsärenden. 
Nedan hittar du kommunens taxor och avgifter.

Utbildning och förskola

Barnomsorgstaxa (pdf 54,1 kB)

Omsorg, stöd och hjälp

Taxor och avgifter för vård och omsorg 2019 (pdf, 355,3 kB)

Uppleva och göra

Kultur- och fritidsnämndens taxor (pdf, 185 kB)

Bygga, bo och miljö

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf, 739 kB) Gäller ärenden som inkommer under 2018

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf, 293 kB) Gäller ärenden som inkom före 2:a maj 2011.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf, 376 kB) Gäller ärenden som inkom from 2:a maj 2011.

Renhållningstaxa 2016 (pdf, 301 kB)

VA-taxa (pdf, 163 kB)

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf, 133 kB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (pdf, 8 kB)

Taxa för tillsyn inom tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (pdf, 105 kB)

Sotningstaxa (pdf, 14 kB)

Taxa för brandskyddskontroll (pdf, 13 kB)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun (pdf, 1,01 MB)

Taxa samt plankostnadsprincip för Planavgift (pdf, 108 kB)

- Bilaga 6 (pdf, 26 kB)

Taxor Räddningstjänsten 2016 (pdf, 249 kB)

Trafik och infrastruktur

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark (pdf, 171 kB)

Sidan senast granskad den 1 februari 2018
Innehållsansvarig: Mattias Andersson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.