Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avgifter och taxor

Ibland måste vi ta ut taxor och avgifter för att kunna finansiera vissa typer av verksamheter eller aktiviteter. 

Varje år finansieras helt eller delar av:

  • förskolor
  • kulturskolor
  • äldreboende
  • sportplatser.

De finansieras med ett par hundra miljoner kronor med hjälp av taxor och avgifter.

Avgifter betalas även vid bland annat miljö- och livsmedelskontroller eller inom bygglovsärenden. 

Du hittar våra taxor och avgifter i kommunens författningssamling

Sidan senast granskad den 10 juli 2023