Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lofta

Historia

I Lofta har det levt människor allt sedan stenåldern. Området har många spår från bronsålder och järnålder. Här finns hällristningar och borglämningar. 

Lofta är inte en förkortning på Loftahammar utan en egen socken på fastlandet som börjar vid brofästet. Vid sekelskiftet 1800-1900 bodde här 3500 människor. Det kan vara en förklaring till att Lofta kyrka är Sveriges tredje största landsbygdskyrka. 

Lofta idag

Lofta och Lofta socken ligger vid E22:an norr om Gamleby. Lofta socken har runt 450 invånare. Socken innefattar även Björnsholm. På sommaren mer än tredubblas invånarantalet av alla säsongsboende. Det är en entreprenöriell företagarbygd.

I byn finns kyrka, hembygdsgård, ett café och en uppskattad vandringsled. 

En bild från bygden

Här låter vi en person från området själv få ge sin bild av bygden. 

Lofta är en fantastiskt fin bygd att leva och bo i. Här har vi en dynamisk mix av bofasta sedan generationer och nya Loftabor från hela världen som berikar med spännande nätverk och språkkompetenser.

Vårt vackra landskap fortsätter att utvecklas genom de lant- och skogsbruk som finns här och med kor, köttdjur, får och grisar som betar och häller landskapet öppet numera även med flera etablerade hästgårdar. 

Ta en promenad på Loftaleden! Upplev vår historia och våra brukade marker. Vi ser kulturen som en kraft i utvecklingsarbetet för Lofta!

Söker du hus, gård, landsbygdsnära lägenhet eller verksamhetslokaler får du gärna kontakta hembygdsföreningen. Vi har plats för fler och vi vårdar. värnar och välkomnar.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2023