Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. Kalmar är värdkommun för den gemensamma nämnden och arbetsgivare för personal vid två hjälpmedelscentraler i Kalmar och Västervik.

Västerviks kommun är representerade i nämnden genom socialnämndens ordförande och 2:e vice ordförande. Västerviks kommuns ledamot utses även till nämndens 1:e vice ordförande. 

Sidan senast granskad den 16 augusti 2022