Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Angelica Katsanidou (S)
Telefon: 0490-25 52 96
E-post: angelica.katsanidou.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Peter Johansson (M)
Telefon: 070-246 45 03
E-post: peter.johansson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Socialnämnden har beslutat utse följande kontaktpolitiker 2015-2018

Charlotta Svennberg (M) till Vuxenenheten

Ewa Ståhl (S) till Familjeenheten
Telefon: 0493-221 19

Ingela Svensson (C) till HVB för ensamkommande barn och ungdomar
Telefon: 0493-211 57

Jens Jackowski (MP) till Enhet rehabilitering och habilitering
Telefon: 073-445 50 10

Tanja Pålsson (M) till Enhet för sjuksköterskor och undersköterskor
Telefon: 0493-519 27

Anna Melsted Ottosson (S) till Myndighetsenheten
Telefon: 070-364 11 92

Åke Aldman (L) till Utredningsenheten
Telefon: 070-352 54 96

Sidan senast granskad den 14 mars 2018
Innehållsansvarig: Jenny André

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Angelica Katsanidou (S)
Telefon: 0490-25 52 96
E-post: angelica.katsanidou.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Peter Johansson (M)
Telefon: 070-246 45 03
E-post: peter.johansson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)