Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Medarbetare på barn- och utbildningskontoret 

Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef 
magnus.bengtsson@vastervik.se

 • Övergripande ansvar för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet
 • Leder barn- och utbildningskontorets utveckling och arbete
 • Kommunövergripande planerings och utvecklingsarbete i koncernledningsgruppen 
 • Representerar barn- och utbildningsförvaltningen i interna samt externa sammanhang

Christine Andersson, verksamhetschef för förskola
christine.andersson@vastervik.se

 • Övergripande ansvar förskola och annan pedagogisk verksamhet
 • Förskolan och annan pedagogisk verksamhets systematiska kvalitetsarbete, likabehandlingsarbete samt arbetsmiljöarbete 
 • Kompetens och lokalförsörjningsfrågor
 • Representerar förvaltningen i förskolefrågor samt föredragande i nämnd 
 • Personalansvar för rektorer samt leder rektorers utveckling och arbete

Ewa Myhrén, grundskolechef 
ewa.myhren@vastervik.se

 • Övergripande ansvar för förskoleklass, grundskolan, fritidshem och anpassad grundskola
 • Grundskolans systematiska kvalitetsarbete, likabehandlingsarbete samt arbetsmiljöarbete 
 • Kompetens och lokalförsörjningsfrågor
 • Representerar förvaltningen i grundskole- och särskolefrågor samt föredragande i nämnd 
 • Personalansvar för samt leder rektorers utveckling och arbete

Birgitta Aldebert, nämndsekreterare
birgitta.aldebert@vastervik.se

 • Nämndadministration inklusive sekreterare vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden
 • Registrator
 • Förberedelse av ärenden
 • Samordning av MBL- arbete samt sekreterare 
 • Systemadministratör för dokument- och ärendehanteringssystemet evolution 
 • Ansvarig webbredaktör 
 • Dataskyddsombud
 • Försäkringsombud för elever

Lisa Lidström, utredare
lisa.lidstrom@vastervik.se

 • Utredningar
 • Utvärderingar
 • Insamling och analys av statistik
 • Nämndadministrationen i nära samarbete med nämndsekreterare
 • Representera förvaltningen i olika grupper
 • Statsbidragsansökningar

Lena Larsson, HR-specialist
lena.larsson@vastervik.se 

 • Övergripande frågor inom områdena personal och administration samt systemstödjare för administrativa personalsystemen Personec P (löner), Personec F (förhandling) och WinLas
 • Stöd och råd inom frågor så som lönesättning, lönerevision samt avtal
 • Arbete med lönekartläggningar och lönerevision
 • AFA-informatör samt försäkringsfrågor för medarbetare
 • Pensionsfrågor och information för medarbetare
 • Samordningsuppgifter för skolledarassistentorganisationen

Sofia Bäckström Källgren, administrativ assistent 
sofia.backstrom-kallgren@vastervik.se

 • Köhandläggning samt placeringar inom förskola
 • Ärenden inom förskola
 • Systemstödjare för Extens - administrativt system för förskola
 • Elev och beläggningsstatistik
 • Ansvarar för kommunens fakturering av barnomsorg och skolbarnomsorg

David Johansson, förvaltningscontroller 
david.johansson@vastervik.se

 • Beslutsunderlag, information till den politiska organisationen
 • Övergripande arbete med budget och redovisningar 
 • Bokslut
 • Prognos
 • Redovisningsfrågor
 • Befolkningsstatistik samt lokalförsörjningsfrågor
 • Avtalsfrågor
 • Utredningar

Åsa Johansson, verksamhetscontroller förskola
asa.e.johansson@vastervik.se

 • Beslutsunderlag, information och arbete tillsammans med intendenter samt förskolans rektorer
 • Budget och redovisningar
 • Bokslut
 • Prognos
 • Redovisningsfrågor

Ann-Charlotte Qvist, processledare
ann-charlotte.qvist@vastervik.se

 • Hantering och planering av dataenheter
 • Kvalitetsutvecklingsarbete i digitala system
 • Samordna och söka statsbidrag
 • Samordning av utvecklingsprojekt i förvaltningen
 • Arbete med verksamhetsplaner, mål och kvalitetsarbete i kommunens stödsystemSidan senast granskad den 13 januari 2023