Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Gunnar Jansson (S)
Telefon: 0490-25 40 87

E-post: gunnar.jansson.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ledamöter och ersättare samt presidium mandatperioden 2015-2018

Ordförande: Gunnar Jansson (S)
1:e vice ordförande: Annette Torstensson (C)
2:e vice ordförande: Elin Landerdahl (M)

 

Gunnar Jansson (S), gunnar.jansson.pol@vastervik.se
Ersättare: Emma Svensson (S), emma.svensson.pol@vastervik.se 

Ann-Margret Knutsson (S), ann-margret.knutsson.pol@vastervik.se
Ersättare: Elisabet Johansson (S), elisabet.johansson.pol@vastervik.se

Tomas Sundell (S), tomas.sundell.pol@vastervik.se
Ersättare: Kajsa Andersson (S), kajsa.andersson@vastervik.se

Marcus Fridlund (S), marcus.fridlund.pol@vastervik.se
Ersättare: Malin Wimmerström (S), malin.wimmerstrom.pol@vastervik.se

Annette Torstensson (C), annette.torstensson.pol@vastervik.se
Ersättare: Fredrik Lindwall (C),  fredrik.lindwall.pol@vastervik.se

Fredrik Zanton (MP), fredrik.zanton.pol@vastervik.se
Ersättare: Lena Svensson (C), lena.a.svensson@vastervik.se

Elin Landerdahl (M), elin.landerdahl.pol@vastervik.se
Ersättare: Magdalena Lidestam (M), magdalena.lidestam.pol@vastervik.se

Bertil Gyllenram (M), bertil.gyllenram.pol@vastervik.se
Ersättare: Fredérick Lindström (M), frederick.lindstrom.pol@vastervik.se

Johannes Regell (SV), johannes.regell.pol@vastervik.se
Ersättare: Christina Sundsmon (W), christina.sundsmon.pol@vastervik.se

Kenneth Hardy Axelsson (L), kenneth.hardy-axelsson.pol@vastervik.se
Ersättare: Andreas Rindbäck Wallin (V), andreas.wallin.pol@vastervik.se

Anne-Marie Norman (SD), anne-marie.norman.pol@vastervik.se
Ersättare: Lage Henning (SD), lage.henning.pol@vastervik.se

Sidan senast granskad den 9 januari 2018
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Gunnar Jansson (S)
Telefon: 0490-25 40 87

E-post: gunnar.jansson.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)