Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-08-12: Coronasäker idrott inomhus i Västerviks kommuns lokaler i höst

2021-08-12

Eftersom Folkhälsomyndighetens allmänna råd och restriktioner om idrotts- och fritidsverksamhet för alla åldrar har ändrats från och med den 15 juli 2021 kan nu alla åldersgrupper återgå till träning inomhus i Västerviks kommuns olika idrottsanläggningar. Men vissa särskilda rekommendationer kvarstår.

Vi uppmanar idrottsutövare att fortsätta att byta om och duscha hemma tills vidare före och efter träning, säger Västerviks kommuns idrotts- och fritidsstrateg Anders Östlund. Som fortsätter:
Om ombyte på plats underlättar mycket för verksamheten, som exempelvis för bandy och ishockey så kan det också accepteras. Då uppmanar vi ändå alla att hålla avstånd och undvika trängsel. Använd flera omklädningsrum om möjligt.

Det finns flera rekommendationer om idrottsanläggningarna:

  • Blanda inte idrottsutrustning och vattenflaskor med varandra.
  • Fortsatt vara noga med handhygienen.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.

Detta gäller tills vidare, tills Folkhälsomyndigheten ändrar de nationella råden eller tills Kalmar läns smittskyddsläkare ändrar de regionala råden.

Slutligen vill jag uppmana alla idrottsledare att hjälpa till med att påminna alla idrottare om att stanna hemma vid minsta symptom och att inte återvända till idrottsanläggningarna förrän efter två symptomfria dagar på hemmaplan, säger Anders Östlund avslutande.

Sidan senast granskad den 12 augusti 2021