Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Socialnämndens ledamöter och ersättare

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Angelica Katsanidou (S)
Telefon: 0490-25 52 96
E-post: angelica.katsanidou.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Peter Johansson (M)
Telefon: 070-246 45 03
E-post: peter.johansson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ledamöter, ersättare och presidium mandatperioden 2015 - 2018

Ordförande: Angelica Katsanidou (S)
1:e vice ordförande: Ingela Svensson (C)
2:e vice ordförande: Peter Johansson (M)

Angelica Katsanidou (S), angelica.katsanidou.pol@vastervik.se
Ersättare: Jens Gunnarsson (S)

Anna Melstedt Ottosson (S)
Ersättare: Susanne Hultman (S) 

Ewa Ståhl (S)
Ersättare: Maud Lindqvist (S)

Åke Jägerö (S),
Ersättare: Jessica Kristiansson (S)

Ingela Svensson (C)
Ersättare: Emma Johansson (C)

Jens Jackowiski (MP)
Ersättare: Poul Larsen (S)

Peter Johansson (M), peter.johansson.pol@vastervik.se
Ersättare: Charlotta Svennberg (M)

Tanja Pålsson (M)
Ersättare: Mee Särneroth (M)

Alexandra Isaksson (SV)
Ersättare: Gunnel Ohlin (KD) gunnel.ohlin.pol@vastervik.se

Åke Aldman (L)
Ersättare: Eva Lindbom (L)

Anders Loman (SD)
Ersättare: Yvonne Edvardsson (SD)

Sidan senast granskad den 14 mars 2018
Innehållsansvarig: Jenny André

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Angelica Katsanidou (S)
Telefon: 0490-25 52 96
E-post: angelica.katsanidou.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Peter Johansson (M)
Telefon: 070-246 45 03
E-post: peter.johansson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)