Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skärgårdsrådet

Skärgårdsrådet är ett nätverk mellan skärgårdskommunerna i Småland och Östergötland. Skärgårdsrådet möts två gånger per år. Under mötena diskuteras frågor som är viktiga för skärgården. Medlemmarna utbyter även erfarenheter och berättar vad som är på gång.

Frågor som ofta diskuteras är:

 • Tunga transporter.
 • Kollektivtrafik.
 • Telefoni, mobilnät och bredband.
 • Havs- och kustmiljö.
 • Strandskydd.
 • Tillgång till service.
 • Besöksnäring och turism. 

Vilka är med?

Förutom företrädare för skärgårdsboende så är följande med i skärgårdsrådet.

 • Norrköpings kommun.
 • Söderköpings kommun.
 • Valdemarsviks kommun.
 • Västerviks kommun.
 • Oskarshamns kommun.
 • Mönsterås kommun.
 • Region Östergötland.
 • Region Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Östergötland.
 • Länsstyrelsen i Kalmar län.

Från Västerviks kommun är Mellanskärgårdens intresseförening och Smålandskustens skärgårdsförening med i skärgårdsrådet.

För kommunen deltar vanligtvis landsbygdsutvecklare och kommunalråd.

Vad gör rådet?

Rådet arbetar för en levande och hållbar skärgård. Syftet är att skärgårdsbor ska kunna bo och verka i sin bygd. Vi önskar att kunna ge kommande generationer möjligheten att leva sina yrkesverksamma liv i skärgården.

Rådet pratar om utvecklingsfrågor, främst det som rör möjligheterna till arbete och service för de boende i skärgården. Rådet tar också initiativ till åtgärder som ska förbättra för de som bor i skärgården och som ska värna om skärgården som natur- och kulturmiljö.

Skärgårdsrådet har funnits sedan början av 1980-talet. Det var det första i sitt slag i Sverige. Till en början bestod rådet av de tre skärgårdskommunerna i Östergötland samt länsstyrelsen. Sedan kom även boende och verksamma i skärgården med som ledamöter. Till rådet knöts sedan kommunerna längs kusten i Småland. 

Vart annat år arrangerar rådet ett stormöte som kallas skärgårdstinget dit alla som är intresserade av skärgårdens utveckling kan komma. 

Gemensamt utvecklingsprogram

Organisationerna bakom skärgårdsrådet har tagit fram ett gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård. Det antogs under år 2017. Programmet är en långsiktig politisk överenskommelse som ska utgöra underlag vid beslutsfattande inom samhällsplanering, lokal tillväxt och utveckling av det gemensamma kust- och skärgårdsområdet. Programmet uppdateras under år 2023-2024.

Sidan senast granskad den 5 oktober 2023