Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Himalajaskolan.

Himalajaskolan

Himalajaskolan är vackert beläget invid sjön Hjorten i det lilla samhället Hjorted med naturen inpå knuten. I Himalajaskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Det går drygt 100 elever på skolan. I skolan finns också fritidshemmet Yetin.

Bakom skolan ligger ett naturområde med en kortare motionsstig. Mitt i naturområdet finns ett berg som heter Himalaja. När Totebos och Blankaholms skolor slogs ihop och bildade en ny skola i Hjorted så fick den namnet Himalajaskolan.

På Himalajaskolan finns ett fint skolbibliotek. Där finns alla typer av böcker för stora och små, både skönlitteratur och faktaböcker av alla slag.

Sidan senast granskad den 16 maj 2024