Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Björnen

Hos oss på Björnen är barnen 2,5-4 år och vi arbetar i spår med avdelning Älgen

På förskolan Solkullen jobbar vi med Västerviks kommuns gemensamma projekt "Ett hållbart nu för en hoppfull framtid, med inriktning rörelse. Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där barns nyfikenhet och intresse leder oss framåt. 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla alla sina förmågor, väcka barnens nyfikenhet och lust samt inspirera till fortsatt lärande!

Det når vi genom att erbjuda:

  • trygga, närvarande vuxna.
  • aktiviteter och utmaningar utifrån vår läroplan
  • utevistelse varje dag på våra gårdar eller genom utflykter i vår närmiljö eller i vår närliggande natur
  • dagliga samlingar där vi sjunger och ramsar.
  • Skratt och lek!

 

 

Sidan senast granskad den 8 februari 2023