Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föräldrainflytande

På förskolan har vi fördelen att träffa er föräldrar dagligen då ni lämnar och hämtar ert barn. Detta medverkar till att vi bygger upp en relation med varje familj. Det är i den dagliga kontakten som du som förälder har den största möjligheten till inflytande och delaktighet. Vi vill gärna få ta del av de synpunkter som ni har på det arbete som vi gör på förskolan. Den dagliga kontakten är en del i det förbättringsarbete som förskolan hela tiden strävar mot. 

Vi använder oss också av andra former för att få veta vad ni tänker och tycker om verksamheten.

Vi har bland annat:

 Samtal av olika slag. Kan vara enskilda men också gruppsamtal.

  • Enkäter. Bland annat föräldraenkäten där du kan vara anonym och som är lika för hela kommunen och genomförs vartannat år i förskolan. Där svarar ni föräldrar på 14 frågor och den genomförs digitalt. Har du barn på förskolan ska du ha fått information om hur du går tillväga för att svara på enkäten. Information ska finnas i varje entré.

  • Du kan alltid ringa/skriva eller prata direkt med förskolechefen om du har synpunkter som du vill ska komma fram. Förskolechefen finns mestadels dagtid på förskolan förutom på torsdagar.

  • Titta gärna också på tavlan i entrén till din avdelning där vi också sätter en hel del information. Där finns också en förteckning med namn och bild på alla som jobbar på Solkullen. 

Sidan senast granskad den 4 december 2023