Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Arabia,

Arabia

Förskolan Arabia är centralt belägen i Västervik, med närhet till härlig natur.

Arabia är indelat i tre storarbetslag med cirka 34 barn på varje avdelning. Dessa storarbetslag heter Blå, Gul och Röd och har barn i åldrarna 1-5 år.

Vi strävar efter att se barnens alla kompetenser, lyfta fram deras talanger och tidigt börja träna social kompetens och empatisk förmåga. Barnen ska känna sig så trygga att de vågar uttrycka vad de tycker, känner och vill. Förstå allas lika värde.

På Arabia lägger vi stor vikt vid ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och arbetskamrater.

Språkträning, rim och ramsor, matematik, sång och musik, bild och skapande, motoriska lekar samt gymnastik är en del av det som förkommer i vårt dagliga arbete.

För att stimulera upptäckarlusten arbetar vi med teknik och naturkunskap på ett enkelt sätt.

Barnen har möjlighet att få taktil massage och de kan också prova att massera en kompis.

Sidan senast granskad den 20 februari 2023