Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inskolning

Då vår strävan är att du ska ges möjlighet att vara delaktig i ditt barns placering här på förskolan så börjar vi redan när du får besked om en plats. Besked om plats får du oftast ca en månad innan erbjudandet om startdatum.

 

Vi vill ge föräldrar möjligheten att vara med och påverka er inskolning och på vilket sätt ni önskar att den genomförs. Om tid finns rekommenderar vi en längre inskolning då vi fått utbildning i ”små barns anknytning” där vi tagit del av forskning som säger att det är av största vikt att barnet ges tid till att knyta an till oss vuxna. Därför lägger vi stor vikt vid att barnet ska få en trygg och bra inskolning, gärna 2 veckor. Trygga barn har större möjlighet att utvecklas på ett optimalt sätt.   

Inskolningen läggs upp på lite olika sätt utifrån om ni väljer en eller två veckors inskolning. Efter ni fått besked om att ni fått plats på förskolan så kommer pedagogen som är ansvarig för inskolningen att kontakta er via telefon med förslag på lite tider. Är det en längre inskolning startar vi med kortare tid som sen förlängs mer och mer. I början är ni med hela tiden men börjar så småningom att gå ifrån mer och mer. Inskolningen kan alltid förlängas om behovet skulle uppstå.

Sidan senast granskad den 8 februari 2023