Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avdelningar

Vi har gemensamma öppningar och stängningar där avdelning Kråkan är jouravdelning.

Telefon till jouravdelning: 010-355 14 16

Sms till jouravdelning: 072-535 50 85

Våra öppettider är kl 06.00-18.30.

06.00-06.30 Arbetar hela huset tillsammans

06.30-08.30 Arbetar spåren tillsammans

08.30-16.00 Arbetar varje avdelning var för sig

16.00-17.00 Arbetar spåren tillsammans

17.00-18.30 Arbetar hela huset tillsammans

Torget

Matsal för de yngre barnen

Bild på matsalen för de yngre barnen

Matsal för de äldre barnen

Bild på matsal för de äldre barnen

Sidan senast granskad den 2 februari 2023