Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kullerbyttan

Förskolan Kullerbyttan ligger i Västervik och startade 2005. Vi har en åldersblandad grupp med barn mellan 1-6 år. Kullerbyttan är en fristående Marte Meo-förskola. Marte Meo är en pedagogik där barns förmåga att vara i relation och samspel med andra är i fokus. Lärandet baseras på samspel mellan vuxna och barn. Och på att barn lär av varandra.

Läs mer om förskolan Kullerbyttan på förskolans egen webbplats.

Om Marte Meo:

Marte Meo är en metod för att öka barns kompetens att vara i relation och samspel med andra. Metoden stämmer väl överens med ICDP:s ”Vägledande Samspel”. Metoden går ytterligare in på detaljer i samspelet med hjälp av videoinspelade korta filmsekvenser.

Sidan senast granskad den 20 februari 2023