Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Jurabackens förskola.

Jurabacken

Rött hus, träd och buskar och blå himmel

 

Förskolan Jurabacken är en naturnära förskola med grönområden både på gården och i nära anslutning. Utevistelsen hos oss ser vi som viktig och betydelsefull då vi ser stora möjligheter till olika sorters lärande, till exempel, rörelse, motorik, upptäckande, utforskande och kreativitet.

Det finns två större gårdar samt en mindre gård på förskolans framsida att tillgå. Vi ser naturen, skogen och vår gård som demokratiska mötesplatser som alla, utifrån sina egna förutsättningar, har möjlighet att närma sig.

Dofter, ljud, nyanser och osynligheter skapar många spontana undervisningstillfällen för barn och pedagoger.

Vår förskola består av sex avdelningar. Avdelningarna är uppdelade i en yngresida och en äldresida. På yngresidan är barnen cirka 1 till 3 år och på äldresidan är barnen cirka 3 till 5 år. Avdelningar på yngresidan heter Snurran, Serpentinen och Spiralen, avdelningarna på äldresidan heter Krusidullen, Kringlan och Karusellen.

I vår verksamhet har vi ett stort fokus på lärandet tillsammans med omsorg. Förskolan är första utbildningsstadiet och begreppet undervisning används även här. Vi jobbar utifrån ett projekterande arbetssätt och förhållningssätt, vilket innebär att barnen ges tid i sitt utforskande och vi fokuserar på barnens frågor och upptäckande.

Undervisningen sker också med hjälp av digitala verktyg, som till exempel förstoringsglas, mikroskoppenna, usb-ägg. Med de digitala verktygen kan barns lärande ytterligare berikas och fördjupas. Det analoga och det digitala ska mötas i en utvecklande lärmiljö.

Till vår hjälp att följa barns lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi antecknar, fotograferar och filmar det barnen gör, för att tillsammans kunna reflektera över vad som intresserar dem och för att vi sedan ska kunna utmana barnen vidare i sitt lärande.

Våra miljöer består till stor del av ostrukturerat material, ett material som uppmuntrar barnen att använda sin fantasi och sin kreativa förmåga.

Pedagogisk miljö i förskola

Sidan senast granskad den 3 oktober 2022