Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Helg, kväll och nattomsorg

Tillfällig stängning av omsorg på obekväm arbetstid.

Omsorg på obekväm arbetstid har bedrivits i lokaler tillhörande Älvdansens förskola i Västervik samt Solkullens förskola i Gamleby. 

Västerviks kommun har beslutet om tillfällig stängning av omsorg på obekväm arbetstid från och med 1 februari 2024.

 

Sidan senast granskad den 29 januari 2024