Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Personal på Förskolan Hanna i Gamleby

Hanna

Förskolan Hanna är en fristående förskola i Gamleby. Hanna är öppen för alla barn mellan 1-5 år. Vi utgår från modern svensk förskolepedagogik. Det innebär att vi tror på lärande med lek som grund.

Vi låser oss inte till en särskild profil eftersom vi anser att verkligheten är mångfasetterad. Därför behöver barn under sin förskoletid möta en mångfald av intryck. För att på så sätt få möjlighet att utöva en mängd olika uttryck i skapandet och i leken. 

Läs mer om förskolan Hanna på förskolans egen webbplats.

Vi erbjuder barnen ett omväxlande dagsprogram med samling, utelek, skapande aktiviteter, sagostund med mera. Vi har två avdelningar - blåbärsskogen och smultronstället, med vardera 15 platser. Maten lagas på restaurangen i samma hus och håller mycket god kvalitet. Taxan är densamma som kommunens maxtaxa.

Sidan senast granskad den 17 mars 2021