Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västervik

I Västervik pågår arbete med flera planer. I kartan nedan kan du zooma och klicka på de färgade ytorna för att få mer information kring pågående arbeten.

Gula ytor: Pågående detaljplaner och planprogram. Gröna ytor: Antagna detaljplaner som ännu inte vunnit laga kraft. Bruna ytor: överklagande detaljplaner. 

Planer på Norrlandet hittar du under Lofta. Planer på Gränsö hittar du under Loftahammar.

Sidan senast granskad den 19 januari 2023