Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gällande detaljplaner

Detaljplaner är ett styrdokument som reglerar hur du får bygga på din fastighet. Nedan kan du ta del av kommunens planhandlingar genom att zooma och klicka på den fastigheten du är intresserad av. När du klickat på fastigheten får du upp en ruta med länkar till plankarta och planbeskrivning. Klicka på länkarna för att få upp planhandlingarna som pdf-filer.

Teckenförklaring till kartan.

 Detaljplan, stadsplan, byggnadsplan 

 Nyligen lagakraftvunna planer

 Områdesbestämmelser

 Fastighetsplan, tomtplan

 Ändring av detaljplan

Sidan senast granskad den 25 oktober 2022