Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Detaljplaner under beslutsprocess

Detaljplaner inför antagande

Här kan du se alla detaljplaner som bearbetas inför antagande eller väntar på att antas. Planer med standardförfarande antas i kommunstyrelsen. Planer med utökat planförfarande behandlas först i kommunstyrelsen och lämnas vidare för antagande i kommunfullmäktige.

Beslutade detaljplaner under överklagandetid

Här kan du se alla planer som nyligen godkänts av politikerna. Efter att planen blivit antagen av politikerna och protokollet justerats har berörda 3 veckor på sig att överklaga planen. Om ingen överklagar planen inom denna tid vinner planen laga kraft.

Överklagade/överprövade detaljplaner

Här kan du se vilka detaljplaner som har överklagats/överprövats.

Del av Västervik 3:44, Breviksplan, Västervik 

Gamla Vattentornet i Västervik samt del av Västervik 4:2, Västervik

Sidan senast granskad den 11 juli 2024