Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västra Ed

Just nu pågår inget arbete med detaljplaner i Västra Ed. I kartan nedan kan du zooma och klicka på de färgade ytorna för att få mer information kring pågående arbeten.

 Gula ytor: Pågående detaljplaner och planprogram. Gröna ytor: Antagna detaljplaner som ännu inte vunnit laga kraft. Bruna ytor: överklagande detaljplaner. 

Sidan senast granskad den 25 oktober 2022