Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elevhälsa

Ett elevhälsoteam finns på Gunnebo skola. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att alla elever ska må bra och ha goda förutsättningar för lärande.

Elevhälsoteamet leds av rektor som arbetar tillsammans med pedagoger, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagogisk kompetens. Även andra yrkesgrupper kan ingå vid behov. Elevhälsan arbetar med både förebyggande och åtgärdande insatser. Det kan innebära stöd och råd till en enskild elev, en klass, föräldrar och personal.

Gunnebo skolas elevhälsoteam träffas regelbundet. Uppdrag når elevhälsoteamet på flera sätt. Det kan vara via skolans personal, men också via familjer och föräldrar eller elever som själva som söker stöd eller hjälp. Skolsköterskan och skolkuratorn finns på Gunnebo skola på måndagar.

I Gunnebo skolas elevhälsoteam ingår rektor och pedagoger samt:

Skolkurator Charlotta Wessman, e-postadress: charlotta.wessman@vastervik.se

Skolsköterska Ghelen Palomino, e-postadress: ghelen.palomino-chocano@vastervik.se

Specialpedagog Sofia Zanton, e-postadress: sofia.zanton@vastervik.se

Sidan senast granskad den 22 november 2022