Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elevhälsa

På Fågelbärets skola finns specialpedagog, skolsköterska och kurator. Kopplat till elevhälsan finns också skolpsykolog, logoped och skolläkare. Vi arbetar utifrån tanken att alla elever vill lyckas om de kan. Om de inte kan just nu är det vårt uppdrag att tillsammans med barnen ta reda på vilka hinder som ligger i vägen.

Elevhälsogrupp

Varje vecka träffas elevhälsan för att stämma av läget på skolan. Vid dessa träffar närvarar rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Vid några tillfällen är även skolpsykolog, logoped, resurspersonal och personal från familjeenheten med. Till träffarna har arbetslagen möjlighet att anmäla behov av extra stöd.

Klasskonferens

På skolan har vi också klasskonferenser. Där går vi igenom vilka anpassningar som görs för varje elev och om dessa behöver förändras för att på bästa sätt stödja elevernas utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.

Team Bamse

Är namnet på antimobbningsteamet på Fågelbärets skola. I Team Bamse ingår rektor och sex pedagoger från skolans olika avdelningar. Vi har möte varje måndag morgon där vi agerar på nya ärenden och följer upp gamla.

Flotten

Skolans resursteam heter Flotten. I resursteamet arbetar 10 pedagoger på heltid eller delar av sin tjänst. De arbetar med att stödja grupper eller enskilda elever som har behov av extra stöd.

Kompisstödjare

För att alla på Fågelbärets skola ska känna sig trygga och trivas har vi också kompisstödjare. En pojke och en flicka i varje klass i årskurs 4-6 utses till kompisstödjare. De är en bra kompis på skolgården och i klassen. Varannan vecka träffas de tillsammans med kurator och en pedagog. 

Sidan senast granskad den 31 maj 2021