Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Specialpedagogik

Det kan finnas många olika orsaker till att barn och ungdomar behöver särskilt stöd.

Alla barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver.
Många barn och ungdomar råkar under sin skoltid på svårigheter. Det kan till exempel handla om sjukdom, funktionsnedsättning eller andra svårigheter som gör det svårt att ta del av undervisningen/verksamheten. Vissa barn och ungdomar kan behöva särskilt stöd under en kort tid, andra under en längre tid.

Bestämmelser om särskilt stöd finns från förskolan upp till gymnasiet. De ser lite olika ut. I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver särskilt stöd få det.

I grundskolan behöver frågan om särskilt stöd alltid utredas. Ibland kan en utredning göras snabbt och enkelt. I andra fall krävs det mer tid och kan då bli mer omfattande. När man har utrett klart, kan det bli så att ett åtgärdsprogram skapas.

På gymnasiet finns det också olika stödåtgärder för de ungdomar som går där.
Har du några funderingar kring särskilt stöd? Ta kontakt med din rektor.

Sidan senast granskad den 24 oktober 2022