Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elevhälsa

På vår skola träffas elevhälsan regelbundet. På dessa möten finns rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog med.

Här arbetar vi för att hitta tidigare för allas möjlighet till lärande och utveckling. Vi arbetar både förebyggande och med insatser som är direkt riktade till enskilda elever såväl som till elevgrupper.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss vid frågor eller funderingar. Vi finns här för våra elever.

Rektor, Daniel Ask, telefon 010-355 14 31

Biträdande rektor, Jessica Hübinette, telefon ...

Kurator, Wannes van Assche, telefon 010-355 14 79 

Skolsköterska, Kickie Sahlén, telefon 010-355 14 91 

Specialpedagog, Åsa Johansson, telefon 010-355 15 10 

Sidan senast granskad den 19 september 2023