Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skoldatateket

Skoldatateket i Västervik är en resurs för kommunens alla grundskolor och förskolor. Vi arbetar för en tillgänglig lärmiljö med inriktning mot digitala verktyg så att alla elever ska lyckas i skolan. Skoldatateket verkar också för en spridning av kunskap kring detta.

Av oss kan personalen på skolorna få handledning och råd som syftar till bra lösningar i undervisningen. Personalen på skolorna kan låna utrustning för att prova innan inköp. Vi erbjuder utbildningar för lärare och även andra som är intresserade kring digitala tjänster, digitala verktyg, appar med mera. Vi har även visningslicenser för många av dessa tjänster.

Vi samarbetar med Sveriges övriga Skoldatatek, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt andra instanser och håller oss uppdaterade på nyheter. Skoldatateket har kontakter med många företag inriktade på digitala verktyg och tjänster för skolverksamhet.

Besök gärna vår hemsida för mer information:

Skoldatatekets hemsida

Sidan senast granskad den 11 juni 2020