Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Central barn- och elevhälsa

Alla barn och elever har olika behov. Ibland innebär det att ditt barn behöver stöd i någon form.

Central  barn- och elevhälsa är en samlad resurs. Vi finns till som ett stöd för både förskolor och skolornas lokala arbete för elevhälsa.

Den centrala elevhälsans uppgift är att finnas som stöd till rektor, lärare, barn och ungdomar och deras föräldrar. Detta stöd utförs genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala barn-och elevhälsan jobbar både psykologer, specialpedagoger, logoped och socionom.

Sidan senast granskad den 22 februari 2021