Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kurator och psykolog

Psykologerna i barn- och elevhälsan

Vi arbetar för att våra elever ska må bra, trivas i skolan och nå sina mål. För en del barn uppstår svårigheter i mötet med förskolan och skolan. Där kan psykologen vara till stor hjälp med sin kunskap om barns utveckling.

Exempel på arbetsuppgifter för en psykolog:

  • Deltar på skolornas elevhälsoteam.
  • Handledning och stöd till personal.
  • Samtal med föräldrar.
  • Utbildning för personal.
  • Utredning.

Skolkuratorerna i Elevhälsan

Alla skolkuratorer inom Elevhälsan är socionomer eller socialpedagoger. Vi jobbar för att våra elever ska må bra, trivas i skolan och nå sina mål.

Några exempel på hur arbetet går till:

  • Stöd- och rådgivande samtal med elever, föräldrar och personal vid olika slags svårigheter.
  • Arbete med klasser och grupper, som bland annat kill- och tjejgrupper eller vid konflikter.
Sidan senast granskad den 22 februari 2021