Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Är tomt och fastighet samma sak?

Är tomt och fastighet samma sak?

Tomtplatsen är inte alltid detsamma som fastigheten. En fastighet kan vara närmast hur stor som helst. Tomtplatsen avser dock endast ett begränsat område kring en bostad. För små fastigheter kan begreppen i bland anses sammanfalla.

Sidan senast granskad den 28 januari 2016