Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Blå platta med texten Viktig information! Senaste nytt om corona

Information om coronaviruset

Från och med 9 februari och 1 april 2022 försvinner de flesta restriktioner som införts på grund av covid-19. Men pandemin är inte över och smittspridningen finns fortfarande kvar både i hela Sverige och i Västerviks kommun. De här rekommendationerna gäller även i fortsättningen:

  • Vaccinera dig.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus om du är ovaccinerad.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdag 9 februari 2022 och regeringen och riksdagen har beslutat om att covid-19 från och med 1 april 2022 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Vissa råd och rekommendationer kommer fortsatt att ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari 2022

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Observera! Den 1 april kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas, enligt regeringen. Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.

Läs mer om vad som gäller just nu hos Krisinformation.se

Statistik, smittspridningen av coronaviruset

Region Kalmar län har slutat att uppdatera siffrorna för utvecklingen om antal smittade i varje kommun dagligen i samband med att testrekommendationerna ändrades i februari 2022. Folkhälsomyndigheten publicerar fortfarande varje torsdag sammanfattad information om smittspridningen i alla landets kommuner under föregående vecka.

graf med antal nya smittade i Västerviks kommun per vecka

Antal nya smittade i Västerviks kommun per vecka från 28 september 2020 till första veckan i mars 2022.

Testningsrekommendationerna har ändrats under januari och februari 2022, så det är svårt att jämföra antalet smittade efter vecka 5 2022 med tiden före. Grafen här på kommunwebben kommer inte att uppdateras eftersom testning inte längre erbjuds till kommuninvånare utanför sjukvården.

Folkhälsomyndigheten sammanfattar smittspridningen i Sveriges kommuner. Varje torsdag publiceras förra veckans siffror på denna sida

Vaccinering mot Covid-19

Region Kalmar län ansvarar för att vaccinera befolkningen från tolv års ålder och uppåt i Västerviks kommun mot Covid-19. Vaccinering anges av Folkhälsomyndigheten som den enskilt viktigaste åtgärden för att minska risken för död och allvarlig sjukdom i covid-19.

Samtidigt som arbetet med att nå alla i Kalmar län med en första vaccindos fortsätter, har också vaccinering med en tredje vaccindos för alla över 18 års ålder inletts. Just nu kan alla över 18 boka sig för en tredje dos, tidigast tre månader efter dos 2 (ny tidsgräns 1 februari 2022). 

1177.se om bokning av vaccinering mot Covid-19 i Kalmar län

Folkhälsomyndighetens vaccineringsstatistik (för webbläsarna Chrome, Firefox, Safari och Edge)

Folkhälsomyndighetens vaccineringsstatistik (för Internet Explorer)

Sidan senast granskad den 12 augusti 2022