Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skyddsrum

Den myndighet i Sverige som ansvarar för frågan om skyddsrum är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På deras webbsida hittar du all information om skyddsrum, samt om tjänsten skyddsrumskarta. På den kartan kan du söka det närmaste skyddsrummet från din adress.

Den som har ett skyddsrum i sin fastighet ansvarar för det skyddsrummet. Kommunen har inget generellt ansvar för skyddsrum. Kommunen ansvarar bara för de skyddsrum som finns i kommunens egna fastigheter.

Mer information finns på MSB:s webbplats

MSB:s skyddsrumskarta

utzoomad bild från MSB:s skyddsrumskarta över Västerviks kommun

Sidan senast granskad den 1 mars 2022