Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information till privata vård- och omsorgsverksamheter, inköp av skyddsprodukter

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Du som är privata aktör inom vård och omsorg ansvarar för inköp av skyddsutrustning till den egna verksamheten. Du ansvarar också för att produkterna är kvalitetssäkrade och godkända genom CE-märkning. Här kan du läsa om inköp av skyddsprodukter och vilket stöd vi på kommunen kan bidra med till dig som privat aktörer vid brist av skyddsutrustning.

Det är varje arbetsgivares ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.

Det finns olika sätt att köpa in skyddsprodukter och även en rangordning hur inköpen ska ske. I första hand ska inköp ske från ordinarie leverantörer eller andra leverantörer som erbjuder skyddsprodukter.

Vid brist på skyddsprodukter med anledning av covid-19 kan kommunen hjälpa privata aktörer att kunna köpa från SKL Kommentus avtal för bristvaror och söka stöd hos Socialstyrelsen för att få skyddsutrustning.

Tre sätt att skaffa skyddsutrustning för dig som är privat utförare 

  1. Du köper själv in utrustning.
  2. Du köper in materiel via SKL Kommentus ramavtal för bristprodukter.
  3. Du begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Kontakta ordinarie leverantörer först

I första hand ska du använda verksamhetens ordinarie leverantörer och/eller andra leverantörer som erbjuder godkända skyddsprodukter. Om inte leverantören kan leverera produkten eller den mängd som verksamheten behöver går det att använda SKL Kommentus ramavtal för bristvaror och göra parallella inköp.

Kommunen har flera leverantörer för skyddsprodukter. Du som privat aktörer får gärna kontakta kommunens leverantörer för beställningar. Information om leverantörer och kontaktuppgifter finns under relaterade länkar.

SKL Kommentus avtal för bristvaror

Det finns ett tillfälligt avtal för bristvaror inom vård- och omsorgsverksamheter som Västerviks kommun har anslutit sig till. Du som privata aktör kan också använda avtalet efter godkännande av kommunen. Avtalet används när ordinarie leverantörer eller andra leverantörer av skyddsprodukter inte kan leverera produkten eller den mängd som verksamheten behöver.

OneMed är distributör och har en webbshop för beställningar. Produkter som ingår i avtalet är:

  • Munskydd II-R
  • Visir
  • Förkläden långärmad med tumgrepp
  • Nitrilhandskar
  • Handdesinfektion
  • Ytdesinfektion

Om din verksamhet är intresserad av att nyttja avtalet ska du kontakta Annette Engdahl eller Malin Eriksson på socialförvaltningen, annette.engdahl@vastervik.se, malin.x.eriksson@vastervik.se. De tar in uppgifter för anmälan och anmäler till OneMed. Inloggningsuppgifter till webbutiken skickas direkt till den som är samordnare i din verksamhet för inköp från avtalet. Se rutin under relaterade dokument.

Stöd hos Socialstyrelsen via rapportering från kommunen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela material till kommuner som har akut brist.

Västerviks kommun använder rutinen som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram om det behövs stöd från Socialstyrelsen kring skyddsutrustning. Rutinen innebär att privata aktörer ska rapportera till kommunen, därefter rapporterar kommunen detta till Socialstyrelsen. Kontakta säkerhetsskyddschef Andrea Brändström, andrea.brandstrom@vastervik.se om det blir aktuellt att söka stöd hos Socialstyrelsen.

Information från SKR om stöd till privata aktörer vid brist på skyddsprodukter finns under relaterade länkar.

Kontakta Anneli Wahlin eller Åsa Svensson för mer information om inköp av skyddsutrustning
anneli.wahlin@vastervik.se, asa.svensson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 30 juni 2020
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.