Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utbildningar

Utbildning är en viktig del i arbetet med att minska antalet bränder och olyckor.

Vi har därför olika utbildningar om hur du undviker brand och olyckor och vad du gör om de inträffar.

Många av utbildningarna riktar sig till vanliga arbetsplatser. Men det finns också olika anpassade utbildningar.

Vi har även utbildningar för elever och lärare i grundskolan och i gymnasiet. Flera av utbildningarna gör vi i samarbete med brandskyddsföreningen.

Sidan senast granskad den 1 juli 2022