Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Olycks- och brottsförebyggande arbete

Polisbil

I Västerviks kommun har vi ett aktivt olycks- och brottsförebyggande arbete. Arbetet styrs av den strategiska gruppen Olycks- och brottsförebyggande rådet (OBRÅ).

OBRÅ prioriterar vilka aktiviteter som vi ska genomföra och vilka områden vi ska fokusera på. I arbetet ingår bland annat att skapa engagemang och en delaktighet hos privatpersoner föreningar, myndigheter och näringsliv.

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd samordnar det olycks- och brottsförebyggande arbetet i tät samverkan med polisen medan ansvaret för att genomföra kommunens aktiviteter ligger på nämnder, styrelser, förvaltningar och kommunala bolag.

Ju fler som samarbetar desto bättre resultat kommer det förebyggande arbetet att ge.

Syftet med att arbeta olycks- och brottsförebyggande är att:

  • Minska olyckor och brottslighet i kommunen .
  • Öka känslan av trygghet hos invånare och besökare.
  • Få fler att känna delaktighet och ansvar i de förebyggande frågorna.

Det är en angelägen brottsförebyggande uppgift att motverka att barn och unga hamnar i kriminella miljöer och brottsliga verksamheter. Inte bara för att i ett kortsiktigt perspektiv minska ungdomsbrotten, utan också för att förhindra en fortsatt kriminell bana i livet och framtida drogberoende.

Mål

I Västerviks kommun ska alla kunna känna sig säkra och trygga, oavsett tid, plats och personliga omständigheter.

Sidan senast granskad den 13 april 2023
Innehållsansvarig: Anna Norén

Kontakt

Postadress:
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 593 80 Västervik
Besöksadress:
Östersjövägen 4, Västervik
Säkerhetssamordnare
Anna Norén
0490-25 40 79