Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen genomför konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund.

Kommissionen bildades 2006 av kommunstyrelsen i Kalmar och består idag av flera aktörer inklusive politiker från kustkommunerna i Kalmar län, representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF och Linnéuniversitetet i Kalmar, samt tjänstemän och ideella föreningar.

Sidan senast granskad den 26 juli 2022