Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Toker

Välkommen till avdelningen Toker:

 

Våra mål på vår avdelningen är:

  • Att barnen ska bli trygga och tycka det är roligt att komma till vår förskola. Detta gör vi genom att skapa en positiv kontakt med föräldrarna, för är föräldrarna trygga med oss, så blir även barnen trygga.
  • Att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära genom att uppmuntra och stödja dem. Detta genom att ge dem lagom svåra utmaningar som de klarar av utifrån deras egna erfarenheter och behov, så att de blir självständiga individer.
  • Att genom uppmuntran vill vi att barnen ska våga prova - kanske misslyckas - prova igen - lyckas.
  • Att barnen ska få en bra gruppkänsla och att de lär sig samarbeta och visa hänsyn (t.ex. lyssna på varandra, vänta på sin tur).

Vi tycker också det är viktigt att barnen lär sig empati, därför strävar vi efter att de hjälper varandra, tröstar varandra och säger förlåt.

Barnen får även lära sig säga ifrån om de känner sig orättvist behandlade (någon tog min sak eller jag vill inte).

Sidan senast granskad den 3 maj 2022