Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Prosit

Välkommen till avdelningen Prosit:

Prosit är en grupp med barn i åldrarna två till fyra år.

Vi vill att barnen ska vara trygga och vi arbetar för att ha en lugn miljö. 

Barnen har mycket fri lek, med fri lek menas att barnen själva väljer vad de vill leka med och med vem. Det finns alltid en vuxen i barnens närhet som kan stimulera barnen till lek. I den fria leken lär sig barnen bland annat samspel, lösa konflikter och lära genom lek.

Vi uppmuntrar barnen att prova att göra saker och genom det blir barnen mer självständiga.

Vi har som mål att vara ute minst en gång om dagen året runt. Vi är ute på gården och en dag i veckan går vi på en utflykt, det kan vara till skogen, lekparken eller utforska närmiljön.

Hos oss får barnen arbeta mycket med skapande i olika material och tekniker.

Vi anser att det är viktigt att ha en öppen dialog med föräldrarna.

Läroplanen för förskolan (Lpfö98) är basen i vår verksamhet och allt vi gör har en pedagogisk tanke. För att synliggöra vårt arbete med barnen gör vi pedagogiska dokumentationer för föräldrar, barn och personal. När vi utvecklar barnens språk använder vi oss av rim, ramsor, sagopåsar, flanosagor och läser mycket böcker. Vi går också till stadsbiblioteket och lånar böcker i små grupper.

Sidan senast granskad den 3 maj 2022