Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Introduktion

Varmt Välkommen till vår förskola

Innan ni börjar er introduktion blir ni erbjudna ett introduktionsmöte där vi berättar om hur introduktionen i stora drag kommer genomföras, vilka rutiner avdelningen har och ni får också möjlighet att ställa frågor till oss samt delge oss information som ni tycker är viktig att förmedla. Dessa möten sker utan barn. 

Ert barn skolas in i verksamheten under ca 1 -2 veckor. Dessa dagar varierar i tid, från någon eller ett par timmar för att sedan öka allt eftersom dagarna blir fler. Ni som förälder är med delar eller hela tiden för att tillsammans med ert  barn både lära känna pedagoger, miljö och gruppen samt skapa en trygghet  för verksamheten.

 

Sidan senast granskad den 5 mars 2024