Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föräldrainflytande

Vi har utvecklingssamtal en till två gånger per termin. Där för vi ett samtal kring ert barns lärande och hur förskolan på olika sätt stöttar barnet vidare.

Vi har ett föräldraråd där de föräldrar som vill träffas tillsammans med pedagoger. Vi pratar om olika saker som handlar om vad vi gör på förskolan och föräldrarna får vara med och tycka. Föräldrarådet träffas 1 gånger per termin.

Som förälder på Snövit är du alltid välkommen att vara med ditt barn i förskolan under en dag.

Hur vi Välkomnar in er som nya till vår förskola, se under rubriken Introduktion.

Sidan senast granskad den 5 mars 2024