Så handläggs ditt ärende

Enskilt avlopp, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anders Fröberg
0490-25 48 05
anders.froberg@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljöinspektör

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Flödesschema som beskriver processen för hur ett ärende om enskild avloppsanläggning handläggs

Sidan senast granskad den 1 februari 2016
Innehållsansvarig: Anders Fröberg

Enskilt avlopp, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anders Fröberg
0490-25 48 05
anders.froberg@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljöinspektör

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)