Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dags att åtgärda befintliga avlopp

Under en tioårsperiod inventeras alla hus i kommunen med enskilt avlopp.  

I Västerviks kommun finns cirka 8000 enskilda avlopp. Minst hälften av dessa bedöms ha en rening som är för dålig. Därför inventeras alla hus med enskilt avlopp. Det ställs krav på dig som fastighetsägare att redovisa uppgifter och åtgärda eventuella brister inom två år. Arbetet startade år 2007 och sker områdesvis.

Det är du som fastighetsägare som är skyldig att se till att ditt avlopp fungerar och uppfyller lagens krav. Vet du redan nu att din anläggning inte lever upp till kraven? Då är det din skyldighet att omedelbart åtgärda detta. Glöm inte att först lämna in en ansökan/anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden!

Om brister upptäcks vid inventeringen kan Miljö- och byggnadsnämnden fatta ett beslut om utsläppsförbud. I regel träder detta i kraft efter två år.

Ett befintligt enskilt avlopp i Västerviks kommun ska generellt klara normal skyddsnivå. Normal skyddsnivå klaras i regel vid slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Bara slamavskiljning och utsläpp till dike eller stenkista är inte tillräckligt. Vilka typer av avlopp som generellt inte är godkända finns i checklistan.

Sidan senast granskad den 14 februari 2023