Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Dags att åtgärda befintliga avlopp

Enskilt avlopp Inventering, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Under en tioårsperiod inventeras alla hus i kommunen med enskilt avlopp.  

I Västerviks kommun finns cirka 8000 enskilda avlopp. Minst hälften av dessa bedöms ha en rening som är för dålig. Därför inventeras alla hus med enskilt avlopp. Det ställs krav på dig som fastighetsägare att redovisa uppgifter och åtgärda eventuella brister inom två år. Arbetet startade år 2007 och sker områdesvis.

Det är du som fastighetsägare som är skyldig att se till att ditt avlopp fungerar och uppfyller lagens krav. Vet du redan nu att din anläggning inte lever upp till kraven? Då är det din skyldighet att omedelbart åtgärda detta. Glöm inte att först lämna in en ansökan/anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden!

Om brister upptäcks vid inventeringen kan Miljö- och byggnadsnämnden fatta ett beslut om utsläppsförbud. I regel träder detta i kraft efter två år.

Ett befintligt enskilt avlopp i Västerviks kommun ska generellt klara normal skyddsnivå. Normal skyddsnivå klaras i regel vid slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Bara slamavskiljning och utsläpp till dike eller stenkista är inte tillräckligt. Vilka typer av avlopp som generellt inte är godkända finns i checklistan. Hög skyddsnivå gäller från och med 2015 nära vissa, mer utsatta, havsvikar – Gamlebyviken, Västrumsfjärden, Vivassen (Loftahammar), Bredvassaviken, Verkebäcksviken. Från och med 2018 gäller hög skyddsnivå alla områden inom 300 meter från havet. Samma sak gäller inom 100 meter från Kyrksjön (Odensvi) och Storsjön (Edsbruk). För att klara hög skyddsnivå krävs extra fosforrening eller sorterande toalettsystem.

En film från Havs- och vattenmyndigheten.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Gunela Andersson

Enskilt avlopp Inventering, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun