Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Dagvatten är vatten som rinner på marken. Det är en blandning av regnvatten, smältvatten och spolvatten. Det kan komma från hustak, vägar och parkeringar. Vi samlar upp det i ledningar eller diken och leder ut det i vattendrag och sjöar.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Vi vill inte blanda dagvattnet med spillvatten från husen. Om vi gör det blir det för mycket vatten i ledningar och reningsverk. Än finns det inte separata ledningar för dagvatten överallt.

Du kan hjälpa oss genom att koppla bort dina stuprör från spillvattnet. Då får vi mindre vatten till reningsanläggningarna. Som tack bara halva tomtyteavgiften i din brukningsavgift.

Dagvattenpolicy

Det finns en dagvattenpolicy som säger hur vi ska göra med dagvattnet. Kommunfullmäktige fastställde den 2007-12-20. Syftet med dagvattenpolicyn är att:

  • Vi ska ta hand om dagvattnet på ett genomtänkt sätt.
  • Minska påverkan på vår miljö.
  • Ha bra rutiner för arbetet med dagvatten.

Källaröversvämning

När det regnar mycket eller om snön smälter fort kan det bli fullt i ledningarna. Då kan du drabbas av översvämning i din källare.

Du hittar mer information på Västervik Miljö & Energis hemsida.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Mariana Hugosson

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun