Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hög eller normal skyddsnivå

Fosfor, kväve och bakterier finns det mycket av i avlopp från hushåll. Dessa ämnen försämrar miljön i vatten. Mycket fosfor i hav och sjöar kan innebära kraftigare algblomning till exempel. Därför finns det områden i kommunen där det är högre krav på rening av näringsämnen.

Hög skyddsnivå för en avloppsanläggning kan också behövas om det finns risk att avloppsvatten förorenar en badplats eller dricksvattenbrunnar med bakterier.

För hög skyddsnivå av miljö innebär det ett högre krav på reningen av näringsämnen, framför allt av fosfor. Din avloppsanläggning ska rena 90% av fosforn vid hög skyddsnivå för miljö. Det är 70% vid normal skyddsnivå. Dessutom finns det ett krav att rena kväve med 50 % vid den högre skyddsnivån.

Ett sätt att uppfylla hög skyddsnivå kan vara fällning av fosfor med en kem-vätska. Fosforn blir tung och sjunker ner till slammet i slamavskiljaren. Efter brukar man lägga en markbädd eller infiltration. Det är viktigt att vätskan med kemikalier fylls på regelbundet.

Det går också att sätta en behållare som innehåller ett speciellt kalkgrus i anläggningen. Detta grus binder fosfor till sig, en så kallad fosforfälla. Den sätts som sista steg i anläggningen för att vatten som går igenom fällan ska vara så rent från partiklar som möjligt. Gruset måste bytas efter en viss tids användning.

Det finns förtillverkade reningsverk där hela reningen sker i en och samma behållare. Reningen underlättas av luftbubblor och substrat som ”goda” bakterier kan växa på och det krävs el och pumpar. För att komma upp i hög skyddsnivå är det nästan alltid ett reningssteg med antingen en fosforfälla eller med fosforfällning som ingår i reningsverket. 

Det finns också urinseparerande toaletter där urin spolas till en urintank och resten leds till en avloppsanläggning. 

De områden där det krävs hög respektive normal skyddsnivå finns i en karta som vi tittar på när ansökan kommer in. Det är framför allt nära kusten, nära sjöar och vattendrag som det behövs hög skyddsnivå. Det är också beroende av hur många enskilda avlopp som belastar området runt om. Andra saker som spelar roll är vad det är för jordarter i marken och hur mycket det lutar. Vi gör alltid en bedömning av vilken skyddsnivå som krävs vid varje enskild ansökan.

På Avloppsguiden kan du läsa mer om olika typer av rening för hög skyddsnivå och vad man måste tänka på.

Sidan senast granskad den 7 februari 2023