Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hög eller normal skyddsnivå

Enskilt avlopp, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Hög skyddsnivå för en avloppsanläggning innebär högre krav på reningen av näringsämnen. Din avloppsanläggning ska då rena 90% av fosforn mot 70% vid normal skyddsnivå.

Ska du bygga en ny anläggning gäller hög skyddsnivå. Ska du förbättra en befintlig anläggning gäller hög skyddsnivå från och med 2015 endast nära vissa, mer utsatta, havsvikar – Gamlebyviken, Västrumsfjärden, Vivassen (Loftahammar), Bredvassaviken, Verkebäcksviken. Från och med 2018 gäller hög skyddsnivå alla områden inom 300 meter från havet samt 100 meter från Kyrksjön (Odensvi) och Storsjön (Edsbruk).

Inom vilka områden det krävs hög respektive normal skyddsnivå uppdateras efterhand enligt Vattenmyndighetens statusklassning.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Gunela Andersson

Enskilt avlopp, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun