Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avgifter

Västervik Miljö & Energi AB är huvudman vårt kommunala vatten och avlopp. För frågor som rör enskilt vatten och avlopp vänder du dig till miljö- och byggnadskontoret. 

Sidan senast granskad den 4 april 2023