Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Om du bor inom det område som Västervik Miljö & Energi arbetar inom, har du rätt att ansluta dig till allmänt vatten och avlopp. Oftast gäller det dig som bor i någon av tätorterna.

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta till ett ledningsnät för vatten och avlopp. Västervik Miljö & Energis kundservice hjälper dig gärna under tiden. Tänk på att vara ute i god tid med blanketter och läs igenom den information som finns på hemsidan.

Servisanmälan – anmälan om anslutning till vatten och avlopp

En servisanmälan ska göras i god tid innan fastigheten kan anslutas till vatten och avlopp.
Fyll i blanketten ”Begäran om anslutning till allmän vatten och avloppsanläggning” även kallad servisanmälan. Tänk på att skicka med en ritning som visar var ledningarna går på din tomt. Det kan till exempel vara en nybyggnadskarta eller en situationsplan. När din anmälan har tagits emot får du information och en faktura för anläggningsavgiften.

Bygglov eller anmälan om väsentlig ändring

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av VA-installation, krävs det någon form av tillstånd från byggavdelningen på miljö- och byggnadskontoret. Det kan krävas bygglov eller att du lämnar in en anmälan om ändring. För deras handläggning utgår en avgift enligt fastställd taxa. För frågor som rör detta ta kontakt med miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Lars Kåremyr

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun