Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljön och avloppsvattnet

Enskilt avlopp, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära hälsorisker. De enskilda avloppen i kommunen står för ungefär lika stort fosforutsläpp som de kommunala avloppsreningsverken. Detta trots att det bara är en tiondel av människorna i kommunen som har enskilt avlopp.

Fosfor och kväve från avlopp bidrar till övergödning av våra vatten. I Västervik har vi många övergödningskänsliga havsvikar. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav. Åtgärder av ditt avlopp har stor betydelse för våra lokala vattendrag, sjöar och havsvikar.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Gunela Andersson

Enskilt avlopp, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun