Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv. Dricksvatten brukar också kallas för vårt viktigaste livsmedel. Vårt vatten är alltså en mycket viktig resurs och något vi ska vara rädda om.

Bor du i någon av tätorterna har du vanligtvis allmänt dricksvatten i kranen. Då har vattnet passerat något av kommunens vattenverk och lever upp till kraven på renhet och håller hög kvalitet.

För dig som har egen brunn gäller det att själv se till så att vattnet håller bra kvalitet. Ett bra sätt att göra det på är att regelbundet analysera sitt brunnsvatten. Då vet du om kvalitén förändrats och om du behöver åtgärda något med brunnen.

Sidan senast granskad den 28 maj 2024