Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Enskilt avlopp Inventering, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Slam från ditt egna avlopp räknas som hushållsavfall. Det är bara entreprenörer som kommunen anlitat som får hämta slam. Slam töms varje år om vattentoalett är ansluten. Annars sker tömning vart annat år.

Kontakta Västervik Miljö & Energi för frågor gällande slamtömning.

Om du vill ta hand om ditt slam själv kan du söka dispens. Det gäller slam från slamavskiljare, latrin och urin från separerande toaletter. Detta gör du hos Miljö- och byggnadskontoret. För att få dispens måste din anläggning klara miljökraven. Du kan också ansöka om att få tömning vartannat år. En avgift tas ut för dispensansökningar.

Avlopp i kretslopp

Toaletter som sorteras till tank, sluten tank för wc eller urinsortering, går till lokala lantbrukare för hygienisering och spridning som gödning.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Gunela Andersson

Enskilt avlopp Inventering, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun